Rólunk

Gyülekezetünk egy frissen meglapított önkéntesek által működtetett közösség, amely az Omega Hálózat részeként tevékenykedik. Közösségünket az egység és a szeretet jellemzi és az evangélium által örökölt küldetés hajtja előre.

Süveges Dániel lelkipásztor és a vezetőség

Küldetési nyilatkozat

Gyülekezetünk fő küldetése, hogy elérjük az embereket az evangélium üzenetével és bemutassuk nekik Jézus Krisztus által megszerezhető örökséget. Feladatunk, hogy az embereket kizökkentsük a vallásosságból és egy élő kapcsolatba vezessük be őket a mennyei Atyával, ahol személyesen megismerhetik Őt és a mennyből kapott küldetésüket. Fontosnak tartjuk, hogy a kereszténységet egy mai modern formában képviseljük a 21. század emberének befogadható módon, de mégis hűen az írott igéhez. Ezentúl szívügyünk Miskolc városa, ezért részt veszünk társadalmi megmozdulásokban, mint például családi napok szervezésében, szegények megsegítésében vagy akár a város zöldebbé tételében fa ültetések által.

Hisszük

Hisszük, hogy Jézusban uralomra jutunk az életünk minden területén és általa szabadokká válhatunk, meggyógyulhatunk és betölthetjük a földi, rendelt hivatásunk egészét. 

Hisszük, hogy a teljes Biblia Szent Szellemtől ihletett, Isten egyedüli írott, élő és ható kinyilatkoztatása.

Hisszük, hogy Jézus eljött a földre mint Isten fia, hogy megváltsa az emberiséget a bűnei terhe alól és helyreállítsa az Atyával való kapcsolatunkat, üdvösséggel megajándékozva minket. 

Hisszük, hogy a vízkeresztség által a múlt terhei lehullanak rólunk, ezentúl egy új életet kapunk Krisztusban és az Ő családjában. 

Hiszünk a Szent Szellem keresztségben és szolgálati ajándékok működésében a jelen korban.

Hisszük, hogy a gyülekezet Isten családja, Jézus Krisztus vezetésével, amely nem a tökéletes emberek társasága, hanem a mennyei Atyában bízó és hitből élő személyek dinamikus közössége.

Hisszük, hogy a kereszténység egy szolgálói életstílus, amely kiterjed szegények segítésére, bátorításra, adakozásra és emberek életének megváltoztatására Jézus Krisztus dicsőségére. 

Istentiszteleteink jellemzői

Isten erőteljes, élő zenével való dicsérete és imádkozás. Isten szavának hirdetése és magyarázata. Törődés a betegekkel és szükségben lévőkkel. Interaktív tinédzser és gyermekfoglalkozások. Szolgálat azok felé, akiknek még nincs személyes kapcsolata Istennel.

Céljaink

Isten Igéje, a Biblia legyen minden ember számára érthető, személyes hitének forrása.

A házasság, család hanyatló tekintélyének helyreállítása.

Odafigyelni a következő generáció egészséges fejlődésére.

Stabil jellem felépítése.

Isten tiszteletének egyéni és közösségi megélése.